บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด 
บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด โปรโมชั่นประเภทสินค้า

   Pad Printing Machine เครื่องพิมพ์แพด
   Screen Printing Machine เครื่องพิมพ์สกรีน
   Hot Stamping Machine เครื่องพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Ink & Solvent หมึกพิมพ์และน้ำมันผสมระบบแพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์สกรีน
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์แพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Screen Making Product ผลิตภัณฑ์สร้างแม่พิมพ์สกรีน
   หมึกพิมพ์ผ้า TEXTILE INKS
   หมึกพิมพ์พลาสติก PVC PIASTIC INKS
   หมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์ CONTAINER INKS
   หมึกพิมพ์กระดาษ,ไม้ , กระจกและโลหะ GRAPHIC-PAPER & BOARD INKS

บทความน่ารู้

คุณสมบัติ ยาง Hot Stamp
Image Setter(อิมเมจเซ็ทเตอร์)
CNC
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งช้า
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งเร็ว

สำนักงานใหญ่  บริษัท สกรีน แอนด์ แพท พริ้นเตอร์ จำกัด  
4,6 ซอยนาคนิวาส 25 ถนนนาศนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 
โทร.02-932-5617-8 แฟ๊กซ์.02-530-670  อีเมล์ : screen_pad@hotmail.com
screenandpad@gmail.com  mk_screen2000@hotmail.com
 
Headquarters Screen&Pad Co;Ltd.
 4,6 Soi Nakniwas 25 Nakniwas Rd.,  Lardprao Bangkok 10230  Tel.02-932-5617-8  Fax.02-530-6700
 E-mail : screen_pad@hotmail.com  screenandpad@gmail.com   mk_screen2000@hotmail.com
 
 

หมึกพิมพ์พลาสติก PP,PE ชนิดไม่ระเบิดผิว
หมึกพิมพ์พลาสติก PP,PE ชนิดไม่ระเบิดผิว
ผ้าสกรีน Screen Mesh
ผ้าสกรีน Screen Mesh
 หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งช้า
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งช้า
สเปรย์กาวสำหรับยึดชิ้นงาน
สเปรย์กาวสำหรับยึดชิ้นงาน
HT100
HT100
    M2/S-AP
M2/S-AP