บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด 
บริษัท สกรีน แอนด์ แพท จำกัด โปรโมชั่นประเภทสินค้า

   Pad Printing Machine เครื่องพิมพ์แพด
   Screen Printing Machine เครื่องพิมพ์สกรีน
   Hot Stamping Machine เครื่องพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Ink & Solvent หมึกพิมพ์และน้ำมันผสมระบบแพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์สกรีน
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์แพด
   Equipment อุปกรณ์การพิมพ์ฮอตแสตมป์
   Screen Making Product ผลิตภัณฑ์สร้างแม่พิมพ์สกรีน
   หมึกพิมพ์ผ้า TEXTILE INKS
   หมึกพิมพ์พลาสติก PVC PIASTIC INKS
   หมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์ CONTAINER INKS
   หมึกพิมพ์กระดาษ,ไม้ , กระจกและโลหะ GRAPHIC-PAPER & BOARD INKS

บทความน่ารู้

คุณสมบัติ ยาง Hot Stamp
Image Setter(อิมเมจเซ็ทเตอร์)
CNC
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งช้า
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งเร็ว

Hand Screen Co.,Ltd.

is specialized for screen printing and manufacturing inks along with professional team to advise for screen printing and pad printing. People and products development is our ideal in order to support for evolution and innovation incoming together with printing solutions effectively.

       บริษัท แฮนด์ สกรีน จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ ด้านการพิมพ์สกรีน และผลิตหมึกพิมพ์ พร้อมทีมงานที่ให้คำปรึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการพิมพ์สกรีน (SCREEN) และการพิมพ์แพด (PAD) โดยถือคติ การพัฒนาสินค้าและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาการพิมพ์สำหรับลูกค้า
       

Our company are distribute and advise for pad printing machine,  screen printing machine,and hot stamping machine including printing equipment from Europe,America and Asia pacific. We are very pleased to be adviser and assistance to your printing system.
        ทางบริษัทฯ จัดจำหน่ายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ เครื่องพิมพ์แพด (PAD), เครื่องพิมพ์สกรีน (SCREEN), และเครื่องพิมพ์ฮอตแสตมป์ (HOT STAMP) รวมถึงอุปกรณ์การพิมพ์ทุกชนิดจากต่างประเทศ ทั้งในยุโรป อเมริกาและภาคพื้นเอเชีย ทั้งยังให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบการพิมพ์ 
                              

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ สินค้าและบริการ
สู่มาตรฐานสากล อย่างเป็นระบบ 


MINI/B INK CUP
MINI/B INK CUP
 หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งช้า
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งช้า
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งเร็ว
หมึกพิมพ์ PAD ชนิดแห้งเร็ว
DESKTOP/C.T INK CUP
DESKTOP/C.T INK CUP
Foil
Foil
HT100
HT100